Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, w tym m.in.:

  1. sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów (osób fizycznych) i podmiotów gospodarczych; gromadzenie dokumentacji niezbędnej do złożenia takiego wniosku;
  2. reprezentowania upadłego przed sądem upadłościowym; w tym sporządzania pism wymaganych w toku tego postępowania;
  3. składania w toku postępowania upadłościowego w imieniu upadłego wniosków dotyczących np. potrąceń jego dochodów, wyłączenia określonych przedmiotów z masy upadłości, umorzenia zobowiązań;
  4. reprezentowania upadłego przed syndykiem masy upadłości
  5. reprezentowania upadłego na rozprawie