Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

  1. rozwodów (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie);
  2. korzystania ze wspólnego mieszkania po orzeczeniu rozwodu;
  3. świadczeń alimentacyjnych pomiędzy rodzicami a dziećmi i pomiędzy małżonkami);
  4. władzy rodzicielskiej (m.in. kontaktów z dziećmi po orzeczeniu rozwodu, decydowania o ważnych sprawach dotyczących wspólnego dziecka);
  5. separacji małżonków i związanych z tym skutków prawnych;
  6. zaprzeczenia ojcostwa

Radca prawny – pomoc w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów, alimentów

W ramach Kancelarii prowadzone są postępowania z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych, spraw rozwodowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie profesjonalnej i etycznej pomocy w każdym przypadku oraz podejście do sprawy z należną empatią. Pomoc radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym może być potrzebna m.in. w przypadku spraw o alimenty czy rozwód.

Kancelaria zapewnia rzetelną pomoc oraz wsparcie prawne w całym procesie rozwodowym; indywidualnie analizujemy każdy przypadek i opracowujemy strategię działań procesowych. Zajmując się konkretną sprawą jako radca prawny od spraw rodzinnych z dużym doświadczeniem zawodowym, staram się uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie w zakresie ustabilizowania sytuacji rodzinnej klienta, ustalenia świadczeń alimentacyjnych na optymalnym poziomie i ustalenie odpowiednich kontaktów z dziećmi.