Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa handlowego, oferując m.in.:

  1. stałą bądź doraźną obsługę prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek komandytowych);
  2. reprezentowanie przed sądem w zakresie wszelkich spraw związanych z działalnością ww. spółek, w tym sporządzanie pism procesowych oraz pism poprzedzających spór sądowy;
  3. sporządzenie projektu umowy spółki;
  4. postępowania o wyłączenie bądź wystąpienie wspólnika ze spółki;
  5. proces rozwiązania i likwidacji spółki;
  6. sprawy dotyczące odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki

Pomoc prawna spółkom prawa handlowego

Przedmiotem działalności Kancelarii jest pomoc prawna przedsiębiorcom, zarówno osobom fizycznym jak i spółkom handlowym. Oferujemy obsługę prawną podmiotom na każdym etapie ich funkcjonowania, a więc już od procesu rozpoczynania działalności gospodarczej (m.in. zakładania spółki), jak również w opracowywaniu dokumentacji, takiej jak umowy handlowe. Pomagamy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności, stałej bieżącej obsługi prawnej z włączeniem reprezentowania podmiotu przed sądami, w razie potrzeby – pomoc w procesie likwidacji działalności (np. spółki), czy też występowanie z wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy.