Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego w tym w szczególności:

  1. porad z zakresu działań procedur administracyjnych, m.in. w przedmiocie udzielania zezwoleń, decyzji administracyjnych, itd.;
  2. sporządzania wszelkiego rodzaju pism w przedmiocie inicjowanych bądź toczących się postępowań administracyjnych;
  3. reprezentowania klienta przed organami administracji w postępowaniach administracyjnych;
  4. sporządzania środków zaskarżenia decyzji administracyjnych i reprezentowania klienta przed sądem administracyjnym

Porady prawne w zakresie prawa administracyjnego

Zespół naszej Kancelarii świadczy kompleksową pomoc osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Oferujemy porady prawne w obszarze prawa administracyjnego, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych. Nasze usługi obejmują m.in. działania w zakresie procedur administracyjnych, zezwoleń, decyzji administracyjnych i wielu innych. Każdy radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym działa w pełnym zrozumieniu specyfiki objętych nim procesów oraz obowiązujących przepisów. Podstawą naszej pracy jest indywidualne podejście do każdej sprawy, uwzględniając specyficzne potrzeby i cele klienta.