Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym również gospodarczego i prawa pracy), dotyczącej w szczególności:

  1. dochodzenia przed sądem zapłaty należności z tytułu sprzedaży, najmu, pożyczki, ubezpieczeń, robót budowlanych, itp.; w tym reprezentowania strony przed sądem łącznie ze sporządzaniem wszelkich pism procesowych;
  2. prowadzenia mediacji ze stronami sporu w celu uniknięcia postępowania sądowego;
  3. Windykacji zasądzonych należności w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym;
  4. sporządzania wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych;
  5. prowadzenia spraw dotyczących stwierdzenia przez sąd zasiedzenia własności nieruchomości;
  6. przygotowywania umowy spółki cywilnej;
  7. reprezentacji przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sporach pracowniczych.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa cywilnego

Świadczymy porady prawne oraz reprezentujemy klientów w zakresie prawa cywilnego. Wieloletnie doświadczenie i wiedza stanowią podstawę działań dla każdego radcy prawnego w naszym zespole. Prawo cywilne jest gałęzią wymagającą m.in. podejmowania działań dotyczących umów, odpowiedzialności deliktowej i wielu innych obszarów. Nasz zespół w każdej sprawie dba o profesjonalizm i rzetelną analizę przypadku. Zajmujący się konkretną sprawą prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym,świadczy usługi doradcze, przygotowuje opinie, a w razie potrzeby reprezentuje klientów w trakcie postępowań sądowych. Nasze podejście opiera się na dogłębnym zrozumieniu sytuacji oraz pełnym zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań.